VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
4685167
Trong tháng
24657
Hôm nay
1343
Đang Online
3975

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Ngày đăng: 26/11/2021 - Lượt xem: 4387

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý An toàn thực phẩm
Đối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện Không có
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đến Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Số 18, Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.
+ Buổi sáng: từ 7giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút.
- Bước 2:
Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.
 + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
 + Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của Cơ sở, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiến hành xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do)
- Bước 3: Cơ sở nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Số 18, Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1).
Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời gian giải quyết Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Thời hạn hiệu lực của kết quả: trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp trước đó.
Lệ phí Không có
Tài liệu đính kèm Đơn đề nghị

Chi tiết Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

Đội quản lý ATTP liên quận huyện