VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
4685425
Trong tháng
24915
Hôm nay
1601
Đang Online
4233

Thông tin hướng dẫn từ Cục An toàn thực phẩm

Ngày đăng: 05/10/2021 - Lượt xem: 7125

Thông tin hướng dẫn từ Cục An toàn thực phẩm

1. Công văn số 2672/ATTP-PCTTR ngày 11/6/2018 của Cục An toàn thực phẩm

2. Công văn số 4711/ATTP-SP ngày 11/6/2018 của Cục An toàn thực phẩm

3. Công văn số 2090/ATTP-SP ngày 22/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm

4. Công văn số 536/ATTP-SP ngày 26/02/2018 của Cục An toàn thực phẩm

5. Công văn số 2358/ATTP-SP ngày 29/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm

6. Công văn số 5346/ATTP-PCTTR ngày 30/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm

7. Công văn số 4005/ATTP-SP ngày 31/7/2018 của Cục An toàn thực phẩm

8. Công văn số 03/ATTP-KN ngày 02/01/2019 của Cục An toàn thực phẩm

9. Công văn số 1396/ATTP-KN ngày 07/5/2019 của Cục An toàn thực phẩm

10. Công văn số 2150/ATTP-KN ngày 08/7/2019 của Cục An toàn thực phẩm

11. Công văn số 143/ATTP-KN ngày 14/01/2019 của Cục An toàn thực phẩm

12. Công văn số 806/ATTP-SP ngày 19/3/2019 của Cục An toàn thực phẩm

13. Công văn số 1588/ATTP-SP ngày 23/5/2019 của Cục An toàn thực phẩm

14. Công văn số 818/ATTP-KN ngày 26/3/2020 của Cục An toàn thực phẩm

15. Công văn số 326/QLCL-CL3 ngày 29/9/2020 của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

16. Công văn số 4388/ATTP-SP ngày 23/8/2018 của Cục An toàn thực phẩm

17. Công văn số 5128/BCT-KHCN ngày 18/7/2019 của Bộ Công Thương

18. Công văn số 1613/ATTP-SP ngày 13/7/2020 của Cục An toàn thực phẩm

19. Công văn số 2007/ATTP-SP ngày 31/8/2020 của Cục An toàn thực phẩm

20. Công văn số 532/ATTP-SP ngày 26/3/2021 của Cục An toàn thực phẩm

Tin cùng mục

Đội quản lý ATTP liên quận huyện