VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
4685599
Trong tháng
25089
Hôm nay
1775
Đang Online
4408

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về An toàn thực phẩm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thủ Đức

Ngày đăng: 04/05/2021 - Lượt xem: 1764

Nhằm cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ngày 28/4/2021 Phòng Y tế thành phố Thủ Đức đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về an toàn thực phẩm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý an toàn thực phẩm Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân và Trạm Y tế 34 phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức .

Tham gia lớp tập huấn có ông Trương Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Y tế (phụ trách và điều hành); ông Nguyễn Văn Khuôn - Phó Trưởng phòng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Trưởng phòng Y tế, công chức quản lý an toàn thực phẩm Phòng Y tế và 116 công chức, viên chức Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân và Trạm Y tế 34 phường.

Tại buổi tập huấn ông Nguyễn Văn Khuôn - Phó Trưởng phòng Y tế thành phố thủ Đức đã phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực An toàn thực phẩm như:

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 Của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy  định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Trưởng phòng Y tế thành phố Thủ Đức hướng dẫn việc xác định loại hình cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm qua cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh (dichvucong.hochiminhcity.gov.vn).

Ông Trương Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Y tế thành phố Thủ Đức giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về an toàn thực phẩm trong bối cảnh mới sáp nhập 3 quận cũ (2, 9, Thủ Đức) thành thành phố Thủ Đức có ý nghĩa quan trọng, vừa cập nhật kịp thời quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, vừa là dịp để cán bộ lãnh đạo, quản lý trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thủ Đức đồng bộ, thống nhất từ thành phố đến phường.

Thành phố Thủ Đức

Đội quản lý ATTP liên quận huyện