VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
4443327
Trong tháng
72904
Hôm nay
1065
Đang Online
1888

Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả của thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 01/08/2022 - Lượt xem: 92

Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả của thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã tiếp nhận 36.472 hồ sơ thuộc 09/09 thủ tục hành chính. Cụ thể: hồ sơ giải quyết đúng hạn là 35.231  hồ sơ (đạt 100%). Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích là 35.231 hồ sơ (đạt 100%).

Bộ phận Hành chính - Văn phòng

Đội quản lý ATTP liên quận huyện