VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
4443541
Trong tháng
73118
Hôm nay
1279
Đang Online
2102

Tập huấn hướng dẫn đánh giá tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN về chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày đăng: 05/08/2022 - Lượt xem: 141

Thực hiện Kế hoạch số 746/KH-BQLATTP ngày 29/03/2022 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm về việc Triển khai xây dựng Dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Tập huấn hướng dẫn đánh giá tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN về chợ kinh doanh thực phẩm trên

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 746/KH-BQLATTP ngày 29/03/2022 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm về việc Triển khai xây dựng Dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới chợ truyền thống kinh doanh thực phẩm đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ tại chợ, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân trên địa bàn thành phố, từ ngày 02/8/2022 đến ngày 25/8/2022 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức mười hai lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho Ban Quản lý chợ và thương nhân kinh doanh thực phẩm tại các chợ truyền thống tham gia Mô hình chợ thực phẩm an toàn.

Tại các buổi tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày những nội dung như: Luật An toàn thực phẩm năm2010; Thông tư 17/2021/BNNPTNN ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về  truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm Các mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Các nội dung về đưa hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm vào sản xuất quy mô công nghiệp theo Kế hoạch 830/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v/v Truyền thông về việc đưa hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm vào sản xuất quy mô công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý tại các chợ được nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, năng lực quản lý, các tiểu thương kinh doanh thực phẩm được nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, hướng đến xây dựng và phát triển mạng lưới chợ truyền thống kinh doanh thực phẩm đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ tại chợ, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân trên địa bàn thành phố.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

            Tập huấn tại Chợ Thủ Đức ngày 03/8/2022

Tập huấn tại chợ Thủ Đức ngày 03/8/2022

Tập huấn tại chợ Phước Bình ngày 04/8/2022

 

                                        Hình Thị Minh Trang- Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông

 

Đội quản lý ATTP liên quận huyện