VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
7286917
Trong tháng
72489
Hôm nay
3761
Đang Online
2935

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Ngày đăng: 26/09/2022 - Lượt xem: 682

Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước

Đội quản lý ATTP liên quận huyện