VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
5466930
Trong tháng
105502
Hôm nay
5435
Đang Online
4188

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Ngày đăng: 26/09/2022 - Lượt xem: 304

Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước

Đội quản lý ATTP liên quận huyện