VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
6369390
Trong tháng
109809
Hôm nay
3016
Đang Online
1802

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM BẾP ĂN TẬP THỂ, CĂN TIN, DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 10/11/2022 - Lượt xem: 1461

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Ban QLATTP) triển khai thực hiện. Sau thời gian triển khai Kế hoạch số 393/KH-BQLATTP ngày 16/2/2022 và Kế hoạch số 2300/KH-BQLATTP ngày 13/9/2022 của Ban QLATTP về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban QLATTP ghi nhận kết quả:

-       Đợt 1 (năm học 2021-2022) tổng số cơ sở thanh, kiểm tra là 1.708 cơ sở, trong đó có 1.121 BATT tự tổ chức, 110 BATT hợp đồng, 02 căn tin tự tổ chức, 281 căn tin hợp đồng, 194 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.

-       Đợt 2 (năm học 2022-2023) tổng số cơ sở thanh, kiểm tra là 2.231 cơ sở, trong đó có 1.363 BATT tự tổ chức, 122 BATT hợp đồng, 02 căn tin tự tổ chức, 474 căn tin hợp đồng, 270 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.

Tổng số cơ sở phát hiện vi phạm là 02 cơ sở.

Qua công tác thanh, kiểm tra, các Đoàn kiểm tra Ban QLATTP đánh giá: Về mặt thủ tục, giấy tờ pháp lý, đa số các bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học chấp hành khá nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Hồ sơ pháp lý ở các trường đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp, dễ truy tìm. Nguồn nguyên liệu, thực phẩm đầu vào đều nguồn gốc rõ ràng, chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ thông qua hợp đồng, hóa đơn và năng lực của nhà cung cấp.

Về mặt kiểm tra thực tế: Nguồn nguyên liệu thực phẩm tại các trường đa số được lấy tại những đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “Chuỗi thực phẩm an toàn” (807 cơ sở), hoặc các đơn vị có Giấy chứng nhận ISO, HACCP, VietGap, GlobalGap (670 cơ sở). Người quản lý và người tham gia chế biến có nhận thức tốt về nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm. Các trường có bố trí cán bộ y tế phụ trách công tác an toàn thực phẩm, thực hiện lưu giữ hồ sơ pháp lý, thường xuyên kiểm tra an toàn bếp ăn cũng góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số khó khăn còn tồn tại: Một số đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường có nơi chế biến đặt tỉnh lân cận, ngoài phạm vi quản lý của Thành phố nên việc kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn. Một số trường chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định về kiểm thực 3 bước theo Quyết định 1246. Một số trường không tổ chức căn tin do quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập dẫn đến tình trạng học sinh sử dụng thực phẩm trước cổng trường nên khó kiểm soát về an toàn thực phẩm,...

Kết thúc 2 đợt thanh, kiểm tra, các Đoàn kiểm tra BQLATTP cũng đề nghị các đơn vị trường học tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, quản lý, người chế biến tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trong trường học.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học và các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học nhằm ngăn ngừa ngộ độc tập thể, sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác kiểm tra an toàn thực phẩm các quy định mới về an toàn thực phẩm để thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Trao đổi thông tin, kiến nghị các địa phương lân cận kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp suất ăn có nơi chế biến tại địa phương khác cung cấp cho trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm mới có hiệu lực đến các cơ sở, đơn vị trường học trên địa bàn quản lý.

Khuyến khích các trường học, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học sử dụng nguyên liệu thực phẩm được cung cấp bởi những đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “Chuỗi thực phẩm an toàn”, hoặc các đơn vị có Giấy chứng nhận ISO, HACCP.

Triển khai thực hiện tốt và liên tục các đề xuất kiến nghị trên là góp phần làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Châu Dung – Phòng TT,GD,TT

 

Đội quản lý ATTP liên quận huyện