VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
7286516
Trong tháng
72088
Hôm nay
3360
Đang Online
2534

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương

Ngày đăng: 20/03/2023 - Lượt xem: 772

DDCI là bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương được Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 3216/KH-UBND ngày 12/9/2022 nhằm mục đích thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực; thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế xã hội giữa các Sở - ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Thông qua đó tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các Sở - ban, ngành.

Dựa trên phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn tương tự các chỉ số thành phần của PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), trên cơ sở áp dụng linh hoạt, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của Sở - ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; có sự tham vấn của chuyên gia PCI và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện.

Năm 2022 với số phiếu khảo sát phát ra 29.000 phiếu là các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng được đánh giá bao gồm 25 Sở - ban, ngành. Nội dung khảo sát thông qua các chỉ số thành phần DDCI gồm:

  1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin;
  2. Tính năng động và hiệu lực của hệ thống Sở - ban, ngành và chính quyền địa phương;
  3. Chi phí thời gian;
  4. Chi phí không chính thức;
  5. Cạnh tranh bình đẳng;
  6. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp;
  7. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự;
  8. Vai trò của người đứng đầu Sở - ban, ngành và chính quyền địa phương.

Thông qua Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp thu các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể từ đó có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của Thành phố, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ làm việc, ứng cử của các cấp chính quyền thuộc Thành phố nhằm nâng cao chất lượng điều hành, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gắn với hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Năm 2023, khảo sát được tiếp tục thực hiện dễ dàng và thuân lợi trên Trang thông tin điện tử chính thức của DDCI Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://ddcihcmc.com.vn/.

 

Nguyễn Thụy Châu Dung – Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông

Đội quản lý ATTP liên quận huyện