VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
6369554
Trong tháng
109973
Hôm nay
3180
Đang Online
1966

HĐND TPHCM thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Ngày đăng: 20/04/2023 - Lượt xem: 264

Trưa 18/4, Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc tại kỳ họp

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, sau 1 buổi làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và chất lượng, Kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa X đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

           Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết tại kỳ họp này, HĐND TP đã xem xét, biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng. Đồng chí đề nghị UBND TP tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, tranh thủ các nguồn lực của Trung ương để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của TP.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu UBND TP nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết sau kỳ họp; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND TP vừa thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền vấn đề nội dung thực hiện Nghị quyết HĐND TP; các nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như thu phí, chương trình bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án phải tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân.

           Ngoài ra, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2023 đã đề ra, chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu UBND TP đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm đã được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư và bố trí vốn, hạn chế tình trạng kéo dài, chậm triển khai phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng vốn đầu tư, tác động không nhỏ đến quá trình điều hành ngân sách TP.

          Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt các dự án, chương trình để sớm triển khai thực hiện các dự án và giải ngân tốt vốn đầu tư công trên địa bàn TP, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Quang cảnh phiên bế mạc

Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Nâng cao trách nhiệm các hoạt động giám sát

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ vào Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND TP, tập trung chuẩn bị đúng quy định các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND TP. Trong đó, chuẩn bị có chất lượng báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả năm học 2022 - 2023 và công tác chuẩn bị năm học mới 2023 - 2024; chuẩn bị các nội dung phục vụ chuyên đề giám sát “việc triển khai, thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP”.

Đồng thời, phối hợp các Ban của HĐND TP tiến hành rà soát các nghị quyết của HĐND TP trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung, kịp thời, đúng luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của TP trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị các Ban của HĐND TP tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là khảo sát nắm tình hình việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, tổ chức tọa đàm về kinh nghiệm trong hoạt động giám sát nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát giữa HĐND TP, Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở, qua đó đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện công tác giám sát của HĐND TP, Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TP được hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đại biểu HĐND TP bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri về nội dung các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua; tự xây dựng cho mình một phương pháp giám sát, lựa chọn vấn đề để giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục phối hợp tốt với Thường trực HĐND TP trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống MTTQ từ TP đến cơ sở tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND TP đã cam kết với cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay,… theo chức năng của Mặt trận và Đề án 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp, giai đoạn 2021 – 2030”.

          Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội và kiến nghị với HĐND TP trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là những nghị quyết tác động đến lợi ích của người dân và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.

Trích nguồn Trang tin Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Đội quản lý ATTP liên quận huyện