VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
4218717
Trong tháng
123447
Hôm nay
1371
Đang Online
5388

NGUYỄN THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ KIM THANH

Địa chỉ văn phòng: ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đông Nai

Địa chỉ: ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đông Nai

Số điện thoại: 0918632727

Sản lượng: Gà thịt: 743 tấn/năm

Đội quản lý ATTP liên quận huyện