VIDEOS

Videos khác

Hình ảnh hoạt động


Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
5466750
Trong tháng
105322
Hôm nay
5255
Đang Online
4008

Tin tức truyền thông

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương

DDCI là bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương được Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 3216/KH-UBND ngày 12/9/2022 nhằm mục đích thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực; thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế xã hội giữa các Sở - ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Thông qua đó tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các Sở - ban, ngành.

Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ thủ tục "Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)"

Thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ thủ tục "Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)"

Thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ thủ tục "Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)"
Đội quản lý ATTP liên quận huyện